Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

CONTACT

For questions concerning TRANSPORT SHOW, please contact the organiser:

AGRIMANAKI PUBLICATIONS SA

Tel.: +30 210 3602326, e-mail: info@troxoikaitir.gr
91 Ippokratoys st - 10680 - Athens - Greece

Reservations: Panos Panagiotopoulos
Secretary: Angela Klavdianou

Mediterranean Exhibition Centre MEC Address: 301, Lavriou Ave. 190 02 Paiania, Attica

Transport Show 2018 - Επικοινωνία